Tag Archives: wifi

Sửa lỗi không kết nối WiFi

Bạn về nhà mở chiếc laptop lên, bình thường nó kết nối Wi-Fi ngay lập tức, nhưng vì lý do nào đó, không thể truy cập vào Internet. Hoặc bạn nhận được một chiếc điện thoại hoàn toàn mới, nhưng khi mang về nhà, bạn không thể kết nối với Wi-Fi. Điều đó nghĩa là […]