Tag Archives: vệ sinh laptop

Vì sao phải cần thiết vệ sinh laptop?

Nhiệt độ và bụi bẩn lâu ngày tích tụ là kẻ thù của máy tính. Nhưng nó không tác động ngay tới máy tính mà nó ảnh hưởng kéo dài từng ngày một và đến lúc nào đó quá khả năng chịu đựng của máy tính, nó sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng […]