Nghĩa vụ của công ty và khách hàng

1. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

  • Chốt đơn đúng sản phẩm, gói hàng đảm bảo chất lượng và an toàn.
  • Đảm bảo thông tin về sản phẩm đăng bán là đúng sự thật, bất cứ thay đổi nào về giá cả và sản phẩm đều được thông báo trước cho khách hàng khi mua hàng.
  • Thực hiện đúng theo các chính sách công ty công bố với khách hàng.
  • Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm/dịch vụ để khách hàng hiểu và có thể sử dụng.
  • Cung cấp sản phẩm/hàng hóa cho Khách hàng đúng thời hạn và số lượng đã thỏa thuận sau khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ.
  • Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ
  • Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc Khách hàng thanh toán cho Công ty như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu…

2. NGHĨA VỤ KHÁCH HÀNG

  • Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do Công ty quy định.
  • Thanh toán đầy đủ chi phí cho Công ty theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (Nếu có).
  • Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Công ty liên quan tới các giao dịch khi Công ty có yêu cầu.